Teruggeven wat we hebben ontnomen

Blog 2022-207
Mama Pocha en dochter Guillermina, links in de dierentuin en rechts in de olifantenopvang in een natuurlijke leefomgeving.

LEVENSGEBIED: Leven; Gezondheid; Relaties; Werk; Financiën

Een klein idee

Het begon met een klein idee. Scott Blais die al sinds zijn 15e werkt met olifanten, wilde iets terugdoen. Iets voor wat wij ontnomen hebben van de olifanten. Hij wilde met oprechtheid een natuurlijke leefomgeving voor olifanten creëren.

De uitvoer

Samen met zijn vrouw Kat ging hij de Global Sanctuary for Elephants opzetten. Ze bekeken waar dit het best gevestigd kon worden. Dat bleek Brazilië. De regering stond open voor samenwerking voor de opvang van olifanten en er was een grondgebied beschikbaar. Ook de temperatuur gaf een doorslag; de olifanten konden er leven in een warmte waardoor er geen verwarming nodig zou zijn.

Het begin

Scott en Kat gingen in Brazilië kijken naar verschillende grondgebieden die beschikbaar waren. Daarna begonnen zij met de bouw van een opvang voor de olifanten nadat zij eerst gewerkt hadden aan vergunningen en dergelijke.

De eerste olifanten arriveren

3 jaar later was het zover: de eerste olifanten konden worden opgevangen. Olifant Maia en Guida arriveerden als eerste. Het was een zeer bijzonder moment.

En de rest volgt

Na Maia en Guida werden er nog meer olifanten opgevangen tot op heden. Het waren Rana, Ramba, Lady, Mara, Bambi en moeder Pocha met dochter Guillermina.

Ook een afscheid

Inmiddels moest er ook afscheid genomen worden van Guida en Ramba. Olifanten komen ook op een leeftijd dat dit kan gebeuren. Maar het kan ook plaatsvinden omdat de olifanten een lange periode in hun leven gewerkt hebben in circussen of verbleven in dierentuinen waar zij niet altijd een comfortabel leven hadden. De pijn en het trauma dat dit met zich meebrengt, kan uiteindelijk ook eindigen in een overlijden.

Olifanten in de wacht

Bij verschillende locaties voor olifantenopvang wereldwijd staan er olifanten in de wacht om vervoerd te worden naar een voor hen natuurlijk leefgebied. Daar wordt elke dag op ingezet. En nu zijn er artiesten zoals Moby en Cher die zich ook speciaal inzetten voor de redding van olifanten over de gehele wereld.

Wil jij ook teruggeven aan de olifanten?

Wil jij ook graag teruggeven aan de olifanten wat wij hen ontnomen hebben, een natuurlijk leven? Mij geeft het een gevoel van behulpzaam kunnen zijn aan deze uniek prachtige en zeer gevoelige dieren. Hieronder vind je de website van de Global Sanctuary for Elephants Brazil. Kijk er gerust eens op, alsmede een video, van de olifanten die niet alleen gevoelig maar ook zeer grappig kunnen zijn. Misschien wil je hen steunen naar een voor hen beter leven.

Website van de Global Sanctuary for Elephants Brazil

Olifant Rana gaat zwemmen

Laten we olifanten nu liefde geven, een natuurlijk leefgebied

a.u.b. log in om een bericht te plaatsen