Tagarchief: Het Tiende Inzicht

James Redfield en ‘De Celestijnse Belofte’

Bron foto: celestinevision.com
Blog 2022-131

LEVENSGEBIED: Leven; Gezondheid; Relaties; Werk; Financiën

Spiritualiteit

Mijn eerste aanraking met spiritualiteit gaat terug tot 1993 toen James Redfield die onder andere het boek ‘De Celestijnse Belofte’ geschreven heeft, in de show was van Oprah Winfrey. Ik was op bezoek bij een vriendin op een zondag en dit zag ik op tv. Het was geen toeval: ik moest het op dat moment meemaken: mijn eerste ontmoeting met spiritualiteit. Ik kocht James’ boek ‘De Celestijnse Belofte’ en begreep er zeer weinig van: op een gegeven moment komt de hoofdpersoon in het verhaal op een kruising. Hij kan naar links, een korte weg naar zijn doel maar als hij op die kruising staat en hij kijkt naar links dan ziet hij dat die weg er niet echt vriendelijk uitziet. Hij vraagt zich al of deze weg wel veilig is. Hij kijkt naar rechts, een weg die er vriendelijke uitziet. Er is een prachtige natuur, een weelde, maar op het verkeersbord staat aangegeven dat deze weg wel een stuk langer is om te berijden. Ik wist totaal niet wat hiermee bedoeld werd. Pas later ging ik het spirituele ervan inzien, begrijpen. Het gaat over keuzes maken in het, jouw leven. Welke weg kies jij en waarom? Het is belangrijk hier goed over na te denken, de beste keuze te maken, waarbij de kortste weg niet altijd de meest goede is. In 1995 kwam ik in contact met een vriendin die zich ook bezigde met spiritualiteit. Van haar mocht ik ook veel leren.

De Celestijnse Belofte en de boeken die erop volgen

Het eerste boek van James Redfield, ‘De Celestijnse Belofte’, dateert uit 1993. In het boek worden een aantal (levens)inzichten beschreven, uiteengezet. Daarna verschenen de volgende boeken:

Het Tiende Inzicht – 1996
De Celestijnse Visie – 1997
Het Geheim Van Shambhala – 1999
Het Twaalfde Inzicht – 2011

Boek ‘De Celestijnse Belofte’ verfilmd

In 2006 wordt ‘De Celestijnse Belofte’ verfilmd. Op de website van James Redfield staat in welke steden en landen de film vertoond zal worden. Van alle steden op de hele wereld staat ‘Den Bosch’ bovenaan de lijst: precies de plaats in Nederland waar ik toen woonde! Het was geen toeval! De film ging ik dus bezichtigen. Op het witte doek zag je op een bepaald moment mensen die hun vinger tegen elkaar aanhielden met op de achtergrond het licht van de zon. Je kon de energie rond de vingers zien. Jaren later, in 2015, was ik in een bos in Tilburg en kon ik ook zeer duidelijk de energie rond de planten zien. Toen begreep ik al meer van de boeken van James Redfield. Ik was op dat gebied toen al veel meer ontwikkeld.

De audio recordings

Een aantal jaren geleden hielden James en zijn vrouw Salle Redfield audio recordings, een prachtige online meditatie voor de wereld met als uiteinde de liefde naar jouzelf. Op de website hieronder kun je nog van deze opnames het een en ander terugvinden als je hierop zoekt.

Door mijn hele leven heen

Vandaag de dag volg ik James Redfield nog steeds. Eens in de zoveel jaren begin ik zijn boeken weer opnieuw te lezen. En zeker in deze tijden, de tijd vanaf januari 2020. Want dat was het beginmoment voor het veranderen van de gehele wereld. Machtig interessant. James Redfield is altijd met zijn indrukwekkende teksten mijn houvast geweest. Van hem en zijn vrouw mocht ik veel leren, en nog. Bijvoorbeeld via zijn Facebookpagina die je ook hieronder kunt zien. Misschien is het ook iets voor jou om een van zijn boeken te lezen. Dan begrijp je en weet je ook meer van wat er momenteel op deze wereld speelt. Het is zeer boeiend en tegelijkertijd leer je over  spiritualiteit. Je ziet het als zinvol, al lerend persoon hier en nu – in deze tijden en in deze wereld.

https://www.celestinevision.com/
https://www.facebook.com/AuthorJamesRedfield

Spiritualiteit leidt mijn leven