Hoe vaak ik ontslagen ben!

Blog 2021-72

LEVENSGEBIED: Leven; Gezondheid; Relaties; Werk; Financiën

Mijn jobs

We leven momenteel in tijden dat we het niet zeker zijn of we onze baan gaan behouden. Dit maakt mensen behoorlijk onzeker. Toen ik van school afkwam, besloot ik om te gaan werken in tijdelijke banen. Ik voelde er wel wat voor om hier en daar in verschillende keukens te kijken. Zo kon ik veel leren over verschillende werksferen, verschillende bedrijven en organisaties, verschillende kantoorapparaten, etc. En door de jaren heen heb ik daarover veel op mogen steken.

Verschillende jobs, vaker ontslag

Doordat ik steeds bewust koos voor tijdelijks jobs, hielden deze na verloop van tijd ook weer op. Dit was om zeer diverse redenen. Het ene moment kreeg ik te horen dat het een geldkwestie was, de andere keer kwam de persoon die ziek was in een vroeger stadium dan gepland terug. Het kwam dan ook regelmatig voor dat ik mijn ontslag kreeg. Ook kreeg ik een aantal keren mijn ontslag omdat een mens niet overal goed in kan zijn. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt op een callcenter waarbij het mijn taak was mensen te overtuigen naar een nieuw en/of ander telefoonabonnement. Ik haalde veel te weinig targets binnen. Iemand adviseerde mij dan ook om uit die specifieke verkoopbranche te blijven.

Hard feelings

Het is mij zo nu en dan teveel geworden. Als je een aantal keren kort op elkaar je ontslag krijgt, ook al was dit bijvoorbeeld vaker vanwege de zakelijke financiën, dan deed me dat toch wat. Ik heb het ook een keer meegemaakt dat ik een keer in de middag ontslagen werd en me werd verteld dat ik direct mocht vertrekken. Het was nog niet eens 17.00 uur! Toen trok ik het niet meer en wandelde huilend naar buiten. Maar achteraf moet ik zeggen dat het me alleen maar sterker gemaakt heeft. Als je ontslagen wordt dan hoeft dit helemaal niet aan jou te liggen. Je kunt niet bij een bedrijf passen of niet in een bepaald team. Dit is dan ook helemaal niet erg. Ik trok het me steeds minder aan als een werkopdracht korter duurde dan gepland. Ik heb er veel van en mee geleerd. Ik ben nu een nog krachtiger persoon.

De les trekken

In deze tijden van ’20 en ’21 en misschien de jaren erna zullen veel mensen van job veranderen. Mocht de nieuwe job niet bevallen, vanuit het bedrijf naar jou toe of andersom – vanuit jou naar de organisatie toe, laat het dan. Je kunt er toch niets aan veranderen. Verlies geen energie aan het hoe en waarom en dat deze ontslagervaring niet leuk is. Accepteer het maar gewoon en ga, na het verwerken van deze ervaring en de les die je eruit mag leren, spoedig verder kijken naar een job die jou wel ligt. Of mensen in het bedrijfsleven die jou wel liggen. Steek je energie in het nieuwe! Het zal allemaal goed komen.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Vrouwen in opmars
Ik mag alles loslaten en ervoor gaan!
Schrijven is mijn passie en talent!

Bij een ontslag op je werk ga je gewoon verder!