Aanmaken hyperlinks

* Start je eigen online business! *

Op deze pagina vind je de volgende onderwerpen:

1. Welke hyperlinks kun je aanmaken voor je online business?
2. Hyperlinks en invulvelden in een PDF-document
3. Hoe maak je een hyperlink in PowerPoint die verwijst naar je cursusbijlage?
4. Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar je website?
5. Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar je tab/pagina op je website?
6. Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar je post/blog/bericht op je website?
7. Hoe maak je een hyperlink op je website die verwijst naar een andere website?
8. Hoe maak je een hyperlink in de footer van je website voor het plaatsen van je reglementen?

1. Welke hyperlinks kun je aanmaken voor je online business?

Hyperlinks en je online business
Als je met je online bedrijf cursussen gaat verkopen dan gebruik je hyperlinks. Hieronder volgt een uitleg hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is een hyperlink?
Een hyperlink is een verwijzing in een tekst. Het is een woord of zin waarop je met je computermuis klikt. Je komt dan terecht in een ander document of op een website. Hyperlinks kun je aanmaken via Word of PowerPoint of via je website.

Voorbeelden van hyperlinks
De hyperlinks hierboven in het schema worden hieronder allemaal uitgelegd.

2. Hyperlinks en invulvelden in een PDF-document

Dit is een verkorte uitleg. Als je voor de opzet van jouw online ondernemerschap jouw cursus(bijlage) wilt gaan ontwerpen dan kun je het beste precies de STAPPEN onder punt 17 volgen.

Dit is de juiste volgorde voor het gebruik van hyperlinks en invulvelden!
1: Ontwerp je cursus in een Word- of PowerPoint-document.
2: Plaats je hyperlink(s) in je cursus(bijlage) vanuit hetzelfde Word- of PowerPoint-document.
3: Dan sla je dit Word- of PowerPoint-document op als een PDF-document zodat de cursist het (na dienst registratie en betaling) kan downloaden en opslaan op haar/zijn computer.
4: En pas daarna kun je vanuit het PDF-document invulvelden aanmaken voor als je de cursist huiswerk wilt geven zodat zij/hij dit huiswerk in die velden kan typen.

IN ’T KORT:
1: Maak je cursus(bijlage) in Word of PowerPoint.
2: Plaats er de hyperlink(s) in.
3: Sla je Word- of PowerPoint-document op als een PDF-document.
4: Maak in je PDF-document invulvelden.

3. Hoe maak je een hyperlink in PowerPoint die verwijst naar je cursusbijlage?

Zorg er eerst voor dat het document waarnaar je wilt verwijzen, je cursusbijlage dus, opgeslagen is als een PDF-document. (Zie voor uitleg hierboven bij 11.)

STAP 1: Je staat in je hoofddocument in PowerPoint.
STAP 2: Selecteer het woord/zinsdeel waarvan je een hyperlink wilt maken.
STAP 3: Klik op het tabblad [Invoegen].
STAP 4: Klik op [Hyperlink] onder de tab [Koppelingen].
STAP 5: Selecteer het document waarnaar je wilt verwijzen. Of: typ onderaan achter ‘Adres’ in het witte veld het webadres waarnaar je wilt verwijzen; of gebruik ‘Copy/Paste’ om er een webadres in te plakken.
STAP 6: Klik op [OK], indien dit nog nodig is.
STAP 7: Sla je PowerPoint-document op.
STAP 8: Check nu of de koppeling naar het verwijsdocument, je cursusbijlage dus, goed werkt. Klik daartoe in je PowerPoint-document op [Beeld]. Klik dan op de tab [Diavoorstelling]. Klik daaronder op de tab [Vanaf huidige dia]. Als je hierin staat dan klik je op het woord/de zin waarvan je een hyperlink gemaakt hebt (zie punt 2. hierboven).

IN ’T KORT:

Hoe maak je een hyperlink in PowerPoint?
1: Sla het document waar je naar verwijst, op als een PDF-document.
2: Selecteer in je hoofddocument in PowerPoint het woord/zinsdeel voor het aanmaken van de hyperlink.
3: Klik bij het tabblad [Invoegen] op [Hyperlink].
4: Klik onderaan bij ‘Adres’ in het witte veld.
5: Selecteer de PDF waarnaar je gaat verwijzen.
6: Klik, indien nog nodig, op [OK].
7: Sla je hoofddocument in PowerPoint op.
8: Check de koppeling: klik op het tabblad [Diavoorstelling] en daaronder voor [Vanaf huidige dia]. Klik van daaruit op het woord/de zin waarvan je een hyperlink gemaakt hebt.

4. Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar je website?

Manier A:
STAP 1: Open een Word-document.
STAP 2: Typ een zin, bijvoorbeeld: Dit is mijn website: https://stephaniedebonth.com/.
STAP 3: Als je nu op de hyperlink klikt dan verwijst deze naar betreffende website.

Manier B:
STAP 1: Typ een tekst in een Word-document, bijvoorbeeld: download HIER je cursus.
STAP 2: Selecteer de gehele zin of een woord in de zin.
STAP 3: Ga met de muis op de geselecteerde tekst staan (schuif er met je muis naartoe).
STAP 4: Klik 1X op de rechtermuis. Kies [Hyperlink].
STAP 5: Je komt nu in het blok [Hyperlink invoegen].
STAP 6: Selecteer het document waarnaar je wilt verwijzen. Of: typ onderaan achter ‘Adres’ in het witte veld het webadres waarnaar je wilt verwijzen; of gebruik ‘Copy/Paste’ om er een webadres in te plakken.
STAP 7: Klik op [OK], indien dit nog nodig is.
Voorbeelden van webadressen: stephaniedebonth.com of stephaniedebonth.com/en-toch-willen-we-onszelf-helen. Zet er dan wel steeds vóór: ‘https://’ zodat het een webadres wordt.
STAP 8: Nu staat er een hyperlink in Word die verwijst naar betreffende website.

Een paar jaar geleden zag een webadres ofwel URL er iets anders uit:

Toen stond er alleen ‘http’. De ‘s’ hierachter betekent dat jouw website beter beveiligd is. Dit is zeker van belang als je klanten een betaling uitvoeren via jouw website! Hoe je aan een ‘https’-website kunt komen, wordt ook op deze pagina ‘Enjoy Business!’ uitgelegd onder nummer 26: Hoe beveilig je je website?. En een paar jaar geleden stond er na de ‘http’ nog ‘www.’. Tegenwoordig staat er ‘https://’ en direct daarachter de domeinnaam van je website. Zie hierboven.

IN ’T KORT:Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar je website?
Manier A:
1: Typ in een Word-doc een webadres/URL.
2: Klik erop en je ziet dat je doorverwezen wordt naar betreffende website.
Manier B:
1: Typ in Word de volgende tekst: download HIER je cursus.
2: Selecteer het woord ‘HIER’.
3: Schuif naar dit woord met je muis.
4: Klik 1X op je rechtermuis.
5: Kies [Hyperlink] en je komt bij de pop-up [Hyperlink invoegen].
6: Typ onderaan in het witte veld je website-adres bijvoorbeeld https://stephaniedebonth.com.
7: Klik op [OK] als dat nog nodig is.
Nu staat er onder ‘HIER’ een hyperlink naar je website.

5. Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar een tab/pagina op je website?

Op een website kunnen verschillende tabs staan, bijvoorbeeld ‘Home’, ‘Over mij’, ‘Contact’. Deze tabs worden ook wel ‘pagina’s’ genoemd. In een tekst kun je via een hyperlink verwijzen naar een pagina op jouw website:

1: Open een Word-document.
2: Typ een zin, bijvoorbeeld: Dit is de blogpagina op mijn website: https://stephaniedebonth.com/blogs/.
3: Als je nu op de hyperlink klikt dan verwijst deze naar betreffende pagina op jouw website.

IN ’T KORT:

Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar een tab/pagina op je website?
1: Open een Word-doc.
2: Typ een zin met je website-adres, eindigend op een van je pagina’s – bijvoorbeeld: …/blogs/.
3: Klik op de hyperlink voor een check.

6. Hoe maak je een hyperlink in Word die verwijst naar een post/blog/bericht op je website?

Op een website kun je blogs ofwel verhalen schrijven over het onderwerp van jouw online business, bijvoorbeeld: fitness. Een ‘blog’ wordt ook wel een ‘post’ of ‘bericht’ genoemd. Zo kun je verwijzen naar een post op jouw website:

1: Open een Word-document.
2: Typ een zin, bijvoorbeeld: Dit is de laatste post op mijn website: https://stephaniedebonth/en-toch-willen-we-onszelf-helen/.
3: Als je nu op de hyperlink klikt dan verwijst deze naar betreffende post op jouw website.

IN ’T KORT:
1: Open een Word-doc.
2: Typ een zin met je website-adres, eindigend op een van je pagina’s – bijvoorbeeld: …/dit-is-mijn-nieuwe-fitnesskleding/.
3: Klik op de hyperlink voor een check.

7. Hoe maak je een hyperlink op je website die verwijst naar een andere website?

Stel, je schrijft een blog op je website en daarin verwijs je naar een artikel op een andere website. Hoe maak je daarvoor een hyperlink aan?

STAP 1: Kopieer het webadres/de URL van de website waarnaar je wilt verwijzen.
STAP 2: Typ je tekst op je WordPress-website.
STAP 3: Selecteer het woord/de zin waarop men straks moet klikken voor de hyperlink, bijvoorbeeld: ‘Klik HIER voor het lezen van dit artikel’.
STAP 4: Boven je tekst in WordPress verschijnt nu een icoontje dat er ongeveer zo uit ziet: (-). Als je je muis er naartoe schuift en even los laat dan verschijnt de uitleg van deze button: ‘Link Ctrl+K’. Klik op de button. Of gebruik de combinatietoetsen Ctrl+K’. Er verschijnt nu een pop-up.
STAP 5: Zet ‘Openen in een nieuw tabblad’ aan.
STAP 6: Plak het eerder gekopieerde webadres in het witte veld ‘Zoek of typ URL’.
STAP 7: [ENTER].
STAP 8: Klik rechts op het scherm op [Updaten] zodat de laatste wijzigingen op je WordPress-site opgeslagen worden.
STAP 9: Linksonder op het scherm verschijnt na een paar seconden de melding ‘Pagina bijgewerkt’ en ‘Pagina bekijken’. Klik op het laatste. Als je je tekst bekijkt, klik dan op de hyperlink om te zien of het goed werkt.

TIP: Zorg er altijd voor dat je een hyperlink laat [openen in een nieuw tabblad]. De website waarnaar verwezen wordt, zal op een ander tabblad op het internet zich openen. En jouw website blijft open staan op de computer van de lezer. Zo blijft jouw klant op jouw website!

IN ’T KORT:
1: Kopieer de URL waarnaar je wilt verwijzen.
2: Typ je tekst op je website.
3: Selecteer het woord/de zin waaronder de hyperlink komt te staan.
4: Klik boven je tekst op het icoontje (-). Er verschijnt een pop-up.
5: Zet ‘Openen in een nieuw tabblad’ aan.
6: Plak het webadres waarnaar je wilt verwijzen in het witte veld.
7: [ENTER].
8: Klik op [Updaten] voor opslaan van het bericht.
9: Bekijk de pagina. Klik op de hyperlink om te zien of het goed werkt.

8. Hoe maak je een hyperlink in de footer van je website voor het plaatsen van je reglementen?

In de footer van je website kun je van alles plaatsen. Bekijk maar eens een aantal websites op het internet welke informatie er in de footer kan staan. Je kunt er ook bijvoorbeeld je Cookies, Privacybeleid en Algemene Voorwaarden in plaatsen.

STAP 1: Creëer al je teksten zoals je Cookies, Privacybeleid en Algemene Voorwaarden en typ de teksten in Word.
STAP 2: Als de documenten klaar zijn, sla ze dan op als PDF-documenten zodat je straks van elk document een webadres/URL verkrijgt. Zie hierboven bij punt 11.STAP 3: Upload je PDF’s allemaal apart in je WP-Media-Bibliotheek en kopieer steeds de URL die je plakt in een blanco Word-document. Voor uitleg zie hierboven bij punt 12. LET OP: steeds als je naar een volgende regel gaat, doe dan geen ENTER maar druk je Shift-toets in en terwijl je deze toets ingedrukt houdt, druk je op ENTER. Zo komen de regels op een enkele regelafstand te staan. Zie hierboven bij punt 8.STAP 4: Plak alle URL’s onder elkaar in dit Word-document en sla het op.
STAP 5: Typ nu in je Word-document het woord ‘Cookies’ en plak de URL van je PDF-Cookies-document onder dit woord ‘Cookies’ via een hyperlink. Voor uitleg zie hierboven bij punt 14, manier 2; maar in plaats van een website-adres plak je in het witte veld de URL van je PDF-Cookie-document.
STAP 6: Ga naar een volgende regel met Shift-ENTER. En doe nu hetzelfde voor je Privacybeleid-document en Algemene Voorwaarden-document als hierboven bij punt 5. In je Word-document staan nu je 3 documenten onder elkaar. En de hyperlinks van die 3 woorden verwijzen naar de betreffende documenten.
STAP 7: Log in op je WordPress-website.
STAP 8: Ga naar je [Dashboard].
STAP 9: Ga naar [Weergave] en [Widgets].
STAP 10: Klik onder [Beschikbare widgets] aan: [Tekst]. Als je je Cookies e.d. onderaan je website wilt plaatsen, kies dan voor [Hoofd widgetgebied].
STAP 11: Je vult nergens iets in. Het enige wat je doet, is je 3 woorden tegelijkertijd (met de hyperlinks eronder gezet vanuit Word) in het witte veld plaatsen d.m.v. kopiëren/plakken.
STAP 12: Klik op [Klaar] en [Opslaan].
STAP 13: Bekijk nu je website onderaan in de footer en klik op b.v. Cookies om te zien of de hyperlink werkt. Als je op bijvoorbeeld ‘Cookies’ klikt dan opent er zich het betreffende PDF-document.

LET OP!
Als je je Privacybeleid en Algemene Voorwaarden opstelt dan moeten er even later nog gegevens in komen zoals het BTW-nummer en het inschrijfnummer bij Liantis Ondernemingsloket (België)/de Kamer van Koophandel (Nederland). Mocht je alledrie je voorwaarde-documenten al in je footer geplaatst hebt, denk er dan aan dat je dit nog moet aanvullen! Je past je gegevens dan dus aan in je originele Word-documenten. Daarna sla je die docucumenten opnieuw op als als een PDF. Dan upload je die PDF-docs via de Media-Bibliotheek va je WP-website om er zo een URL-adres van te verkrijgen. Die URL’s zet je in je blanco Word-doc allemaal overzichtelijk bij elkaar. Dan typ je je 3 termen: ‘Cookies’, etc. Daaronder plaats je de juiste hyperlinks. En die kopieer je terug via je WP-Dashboard naar het Widget-gebied zodat het in de footer van je site komt te staan.

NOTE: Je voorwaarden-documenten kun je zelf maken of laten opstellen door een jurist. Check het internet voor de mogelijkheden.

IN ’T KORT:
1: Creëer en typ je Cookies, Privacybeleid en Algemene Voorwaarden in Word.
2: Sla je documenten op van Word naar PDF.

3: Upload je PDF’s in je WP-Media-Bibliotheek en kopieer de URL’s.
4: Plaats alle URL’s onder elkaar in een Word-document dat je opslaat.
5: Typ nu bijvoorbeeld ‘Cookies’ en plak betreffende URL eronder.
6: Doe hetzelfde voor de andere 2 reglementen. Plaats de 3 woorden onder elkaar.
7: Log in op je WP-website.
8: Ga naar je [Dashboard].
9: Ga naar [Weergave] en [Widgets].
10: Klik onder [Beschikbare widgets] op [Tekst] en kies [Hoofd widgetgebied].
11: Plaats de 3 woorden allemaal tegelijkertijd met de hyperlinks eronder in het witte veld d.m.v. kopiëren/plakken.
12: Klik op [Klaar] en [Opslaan].
13: Check de footer van je website of de hyperlinks goed werken.

Start jouw eigen online business!